HTML Color Codes & Name

 

Red HTML Color Codes & Names

Color Name RGB HEX
IndianRed rgb(205, 92, 92) #CD5C5C
LightCoral rgb(240, 128, 128)
#F08080
Salmon rgb(250, 128, 114)
#FA8072
DarkSalmon rgb(233, 150, 122)
#E9967A
LightSalmon rgb(255, 160, 122)
#FFA07A
Crimson rgb(220, 20, 60)
#DC143C
Red rgb(255, 0, 0)
#FF0000
FireBrick rgb(178, 34, 34)
#B22222
DarkRed rgb(139, 0, 0)
#8B0000

Pink HTML Color Codes & Names

Color Name RGB HEX
Pink rgb(255, 192, 203) #FFC0CB
LightPink rgb(255, 182, 193)
#FFB6C1
HotPink rgb(255, 105, 180)
#FF69B4
DeepPink rgb(255, 20, 147)
#FF1493
MediumVioletRed rgb(199, 21, 133)
#C71585
PaleVioletRed rgb(219, 112, 147)
#DB7093

Orange HTML Color Codes & Names

Color Name RGB HEX
LightSalmon rgb(255, 160, 122) #FFA07A
Coral rgb(255, 127, 80)
#FF7F50
Tomato rgb(255, 99, 71)
#FF6347
OrangeRed rgb(255, 69, 0) #FF4500
DarkOrange rgb(255, 140, 0)
#FF8C00
Orange rgb(255, 165, 0)
#FFA500

Yellow HTML Color Codes & Names

Color Name RGB HEX
Gold rgb(255, 215, 0) #FFD700
Yellow rgb(255, 255, 0)
#FFFF00
LightYellow rgb(255, 255, 224)
#FFFFE0
LemonChiffon rgb(255, 250, 205)
#FFFACD
LightGoldenrodYellow rgb(250, 250, 210)
#FAFAD2
PapayaWhip rgb(255, 239, 213)
#FFEFD5
Moccasin rgb(255, 228, 181)
#FFE4B5
PeachPuff rgb(255, 218, 185) #FFDAB9
PaleGoldenrod rgb(238, 232, 170) #EEE8AA
Khaki rgb(240, 230, 140) #F0E68C
DarkKhaki rgb(189, 183, 107) #BDB76B

Purple HTML Color Codes & Names

Color Name RGB HEX
Lavender rgb(230, 230, 250) #E6E6FA
Thistle rgb(216, 191, 216)
#D8BFD8
Plum rgb(221, 160, 221)
#DDA0DD
Violet rgb(238, 130, 238)
#EE82EE
Orchid rgb(218, 112, 214)
#DA70D6
Fuchsia rgb(255, 0, 255)
#FF00FF
Magenta rgb(255, 0, 255)
#FF00FF
MediumOrchid rgb(186, 85, 211)
#BA55D3
MediumPurple rgb(147, 112, 219) #9370DB
RebeccaPurple rgb(102, 51, 153) #663399
BlueViolet rgb(138, 43, 226) #8A2BE2
DarkViolet rgb(148, 0, 211) #9400D3
DarkOrchid rgb(153, 50, 204) #9932CC
DarkMagenta rgb(139, 0, 139) #8B008B
Purple rgb(128, 0, 128) #800080
Indigo rgb(75, 0, 130) #4B0082
SlateBlue rgb(106, 90, 205) #6A5ACD
DarkSlateBlue rgb(72, 61, 139) #483D8B
MediumSlateBlue rgb(123, 104, 238) #7B68EE

Green HTML Color Codes & Names

Color Name RGB HEX
GreenYellow #ADFF2F rgb(173, 255, 47)
Chartreuse #7FFF00 rgb(127, 255, 0)
LawnGreen #7CFC00 rgb(124, 252, 0)
Lime #00FF00 rgb(0, 255, 0)
LimeGreen #32CD32 rgb(50, 205, 50)
PaleGreen #98FB98 rgb(152, 251, 152)
LightGreen #90EE90 rgb(144, 238, 144)
MediumSpringGreen #00FA9A rgb(0, 250, 154)
SpringGreen #00FF7F rgb(0, 255, 127)
MediumSeaGreen #3CB371 rgb(60, 179, 113)
SeaGreen #2E8B57 rgb(46, 139, 87)
ForestGreen #228B22 rgb(34, 139, 34)
Green #008000 rgb(0, 128, 0)
DarkGreen #006400 rgb(0, 100, 0)
YellowGreen #9ACD32 rgb(154, 205, 50)
OliveDrab #6B8E23 rgb(107, 142, 35)
Olive #808000 rgb(128, 128, 0)
DarkOliveGreen #556B2F rgb(85, 107, 47)
MediumAquamarine #66CDAA rgb(102, 205, 170)
DarkSeaGreen #8FBC8B rgb(143, 188, 139)
LightSeaGreen #20B2AA rgb(32, 178, 170)
DarkCyan #008B8B rgb(0, 139, 139)
Teal #008080 rgb(0, 128, 128)

Blue HTML Color Codes & Names

Color Name RGB HEX
Aqua #00FFFF rgb(0, 255, 255)
LightCyan #E0FFFF rgb(224, 255, 255)
PaleTurquoise #AFEEEE rgb(175, 238, 238)
Aquamarine #7FFFD4 rgb(127, 255, 212)
Turquoise #40E0D0 rgb(64, 224, 208)
MediumTurquoise #48D1CC rgb(72, 209, 204)
DarkTurquoise #00CED1 rgb(0, 206, 209)
CadetBlue #5F9EA0 rgb(95, 158, 160)
SteelBlue #4682B4 rgb(70, 130, 180)
LightSteelBlue #B0C4DE rgb(176, 196, 222)
PowderBlue #B0E0E6 rgb(176, 224, 230)
LightBlue #ADD8E6 rgb(173, 216, 230)
SkyBlue #87CEEB rgb(135, 206, 235)
LightSkyBlue #87CEFA rgb(135, 206, 250)
DeepSkyBlue #00BFFF rgb(0, 191, 255)
DodgerBlue #1E90FF rgb(30, 144, 255)
CornflowerBlue #6495ED rgb(100, 149, 237)
MediumSlateBlue #7B68EE rgb(123, 104, 238)
RoyalBlue #4169E1 rgb(65, 105, 225)
Blue #0000FF rgb(0, 0, 255)
MediumBlue #0000CD rgb(0, 0, 205)
DarkBlue #00008B rgb(0, 0, 139)
Navy #000080 rgb(0, 0, 128)
MidnightBlue #191970 rgb(25, 25, 112)

Brown HTML Color Codes & Names

Color Name RGB HEX
Cornsilk #FFF8DC rgb(255, 248, 220)
BlanchedAlmond #FFEBCD rgb(255, 235, 205)
Bisque #FFE4C4 rgb(255, 228, 196)
NavajoWhite #FFDEAD rgb(255, 222, 173)
Wheat #F5DEB3 rgb(245, 222, 179)
BurlyWood #DEB887 rgb(222, 184, 135)
Tan #D2B48C rgb(210, 180, 140)
RosyBrown #BC8F8F rgb(188, 143, 143)
SandyBrown #F4A460 rgb(244, 164, 96)
Goldenrod #DAA520 rgb(218, 165, 32)
DarkGoldenrod #B8860B rgb(184, 134, 11)
Peru #CD853F rgb(205, 133, 63)
Chocolate #D2691E rgb(210, 105, 30)
SaddleBrown #8B4513 rgb(139, 69, 19)
Sienna #A0522D rgb(160, 82, 45)
Brown #A52A2A rgb(165, 42, 42)
Maroon #800000 rgb(128, 0, 0)

White HTML Color Codes & Names

Color Name RGB HEX
White #FFFFFF rgb(255, 255, 255)
Snow #FFFAFA rgb(255, 250, 250)
HoneyDew #F0FFF0 rgb(240, 255, 240)
MintCream #F5FFFA rgb(245, 255, 250)
Azure #F0FFFF rgb(240, 255, 255)
AliceBlue #F0F8FF rgb(240, 248, 255)
GhostWhite #F8F8FF rgb(248, 248, 255)
WhiteSmoke #F5F5F5 rgb(245, 245, 245)
SeaShell #FFF5EE rgb(255, 245, 238)
Beige #F5F5DC rgb(245, 245, 220)
OldLace #FDF5E6 rgb(253, 245, 230)
FloralWhite #FFFAF0 rgb(255, 250, 240)
Ivory #FFFFF0 rgb(255, 255, 240)
AntiqueWhite #FAEBD7 rgb(250, 235, 215)
Linen #FAF0E6 rgb(250, 240, 230)
LavenderBlush #FFF0F5 rgb(255, 240, 245)
MistyRose #FFE4E1 rgb(255, 228, 225)

Gray HTML Color Codes & Names

Color Name RGB HEX
Gainsboro #DCDCDC rgb(220, 220, 220)
LightGray #D3D3D3 rgb(211, 211, 211)
Silver #C0C0C0 rgb(192, 192, 192)
DarkGray #A9A9A9 rgb(169, 169, 169)
Gray #808080 rgb(128, 128, 128)
DimGray #696969 rgb(105, 105, 105)
LightSlateGray #778899 rgb(119, 136, 153)
SlateGray #708090 rgb(112, 128, 144)
DarkSlateGray #2F4F4F rgb(47, 79, 79)
Black #000000 rgb(0, 0, 0)